Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu o prefektach
od 20.09.2017 r. (00:09:58) do 23.09.2017 r. (13:12:34)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]
Art. 3 pkt. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 roku ("Prefekta Generalnego wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością ⅔ głosów ustawowej liczby posłów. W przypadku nieobsadzenia funkcji Prefekta Generalnego przez okres dłuższy niż 14 dni, Prefekta Generalnego, na trzymiesięczną kadencję, powołuje Książę.") otrzymuje brzmienie: Prefekta Generalnego wybiera Książę na czteromiesięczną kadencję .

Art. 2. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Albert Felimi-Liderski, 20.09.2017, 07:47:19
  2. Paviel Gustolúpulo, 20.09.2017, 08:37:16

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman, 20.09.2017, 00:28:37
  2. Laurẽt Gedeon I, 20.09.2017, 06:06:34
  3. Kristian Arped, 20.09.2017, 10:10:31
  4. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, 21.09.2017, 01:03:47