Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #75] Ustawa o zmianie Konstytucji
od 07.08.2017 r. (15:13:15) do 08.08.2017 r. (15:13:15)
Treść głosowania

Art. 1
Art. 32b pkt. 3 Konstytucji "kontroluje działalność innych organów władzy publicznej, z wyjątkiem Sejmu;" przyjmuje brzmienie:
"kontroluje działalność innych organów władzy publicznej;".
Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, 06.08.2017, 11:03:26
  2. Niegosław Sarewicz, 06.08.2017, 12:08:39
  3. Krzysztof Hans van der Ice, 06.08.2017, 12:35:05
  4. Tomasz Ivo Hugo, 07.08.2017, 07:40:10
  5. Laurẽt Gedeon I, 07.08.2017, 16:01:01
  6. Timan Demollari, 07.08.2017, 22:45:39
  7. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 08.08.2017, 14:56:30

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. John Rasmusen, 07.08.2017, 18:12:40

Głosy PRZECIW

  1. Thimoteus ik Hohentsolern, 07.08.2017, 16:11:54