Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #69] Ustawa konstytucyjna o eutanazji Sejmu Wielkiego
od 10.07.2017 r. (09:19:27) do 11.07.2017 r. (17:53:32)
Treść głosowania

Art. 1.

1. Ustawa określa szczególne warunki likwidacji Sejmu Wielkiego oraz uchylenia Ustawy konstytucyjnej o Sejmie Wielkim.
2. Celem ustawy jest zapewnienie ciągłości pracy władzy ustawodawczej podczas procedury rozwiązania Sejmu Wielkiego.

Art. 2.

1. W terminie tygodnia od wejścia w życie niniejszej ustawy, Książę zarządza wybory do Sejmu.
2. Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. Kadencja Sejmu trwa 3 miesiące.
4. Pozostałe przepisy dotyczące wyborów do Sejmu zawarte w Ustawie Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnia 2012 roku — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 5255) stosuje się odpowiednio.

Art. 3.

Sejm Wielki działa do chwili rozpoczęcia kadencji Sejmu wybranego w związku z art. 2.

Art. 4.

Z chwilą rozpoczęcia kadencji Sejmu o której mowa w art. 3.:
1) traci moc Ustawa Konstytucyjna z dnia 27 października 2016 roku o Sejmie Wielkim (Dz. P. poz. 8980) (zwana dalej "Ustawą o Sejmie Wielkim");
2) w art. 20. ust. 4., art. 28. ust. 1. i ust. 2., oraz art. 32j. ust. 1. Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r., słowa “uprawnionych do głosowania” zastępuje się słowami „ustawowej liczby posłów”;
3) w art. 4. ust. 4. Ustawy Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 roku — Regulamin Sejmu (Dz. P. poz. 9149)
(zwanej dalej "Regulaminem Sejmu") słowa "co najmniej trzech posłów" zastępuje się słowem "poseł";
4) w art. 6. ust. 2. oraz ust. 5. Regulaminu Sejmu słowa "uprawnionych do głosowania" zastępuje się słowami "ustawowej liczby posłów";
5) w art. 7. ust. 2. Regulaminu Sejmu słowa "na wniosek co najmniej trzech posłów" zastępuje się słowami "na wniosek co najmniej dwóch posłów".

Art. 5.

1. W Ustawie o Sejmie Wielkim po art. 2. dodaje się art. 2a. o następującym brzmieniu:
"Przepisów art. 2. nie stosuje się w odniesieniu do wyborów do Sejmu zarządzonych i przeprowadzonych w związku z art. 2. Ustawy konstytucyjnej o eutanazji Sejmu Wielkiego.".
2. Uchyla się art. 1. ust. 4. Ustawy Konstytucyjnej o Sejmie Wielkim.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 10.07.2017, 09:29:41
  Trochę ze smutkiem, a trochę ze zrozumieniem... Pozwalam sobie na to by ostatni raz wyrazić ubolewanie, że nasze społeczeństwo nie wykorzystało fantastycznej szansy na polityczne ożywienie, jaką niósł ze sobą Sejm Wielki. Niech zatem powróci "stare"...
 2. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, 10.07.2017, 09:43:52
 3. Thimoteus ik Hohentsolern, 10.07.2017, 09:44:46
  muech.....
 4. Timan Demollari, 10.07.2017, 10:01:33
  Sejm Wielki był eksperymentem opartym na fałszywych założeniach, w efekcie zamiast wskrzesić życie polityczne, dobił je a władza ustawodawcza została mocno osłabiona. Mam nadzieję, że uda się to wkrótce naprawić. A teraz - kill it with fire.
 5. Laurẽt Gedeon I, 10.07.2017, 12:26:13
 6. Konrad Jakub Arped-Friedman, 10.07.2017, 13:44:22
  Jestem niezmiernie dumny, że jako naczelny hejter Sejmu Wielkiego, od momentu zanim jeszcze została oficjalnie przedstawiona w Sejmie, po półrocznym szkalowaniu tego tworu, mogę osobiście i za pomocą własnej ustawy dokończyć żywota SW.
 7. John Rasmusen, 10.07.2017, 13:53:39
 8. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 10.07.2017, 14:34:58
 9. Adam Jerzy Piastowski, 10.07.2017, 15:09:27
  Wobec ogólnego zniechęcenia SW, nie pozostaje mi nic innego jak przychylić się do ww ustawy i zgodnie z wolą narodu uszanować decyzję o likwidacji SW nie powodując przy tym paraliżu Sejmu.
 10. Kristian Arped, 10.07.2017, 22:06:19
 11. Mikołaj Torped, 11.07.2017, 11:11:51
 12. Tomasz Ivo Hugo, 11.07.2017, 13:08:05
 13. Guedes de Lima, 11.07.2017, 17:48:15

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW