Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #68] Zmiana Kodeksu postępowania przed TK
od 07.07.2017 r. (13:31:58) do 10.07.2017 r. (13:31:58)
Treść głosowania

Art. 1

W ustawie Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. wprowadza się następującą zmianę:
W art. 42 §§ 3 i 4 (§ 3.W przedmiocie zażalenia rozstrzygnięcie następuje w drodze postanowienia.
§ 4. Rozstrzygający w przedmiocie zażalenia, jeżeli je uzna, unieważnia zaskarżone postanowienie i w razie potrzeby sam rozstrzyga sprawę, która była przedmiotem zaskarżonego postanowienia.) otrzymują brzmienie:
§ 3. W przedmiocie zażalenia rozstrzygnięcie następuje w drodze postanowienia wydanego po posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzania rozprawy.
§ 4. Rozstrzygającym w przedmiocie zażalenia jest organ, o którym mowa w § 1. Jeżeli rozstrzygający uzna zażalenie, unieważnia zaskarżone postanowienie i w razie potrzeby sam rozstrzyga sprawę, która była przedmiotem zaskarżonego postanowienia.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Kristian Arped, 07.07.2017, 13:42:09
 2. Konrad Jakub Arped-Friedman, 07.07.2017, 13:52:09
 3. Tomasz Ivo Hugo, 07.07.2017, 13:54:47
 4. Thimoteus ik Hohentsolern, 07.07.2017, 14:46:31
 5. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 07.07.2017, 15:08:30
 6. John Rasmusen, 07.07.2017, 16:44:18
 7. Laurẽt Gedeon I, 07.07.2017, 17:08:30
 8. Fryderyk von Hohenzollern, 07.07.2017, 18:04:34
 9. Timan Demollari, 07.07.2017, 21:27:19

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Cudzoziemiec, 07.07.2017, 13:37:14
 2. Guedes de Lima, 07.07.2017, 16:29:56
 3. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, 07.07.2017, 16:50:33
 4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 07.07.2017, 17:12:48
 5. Adam Jerzy Piastowski, 07.07.2017, 21:01:23
 6. Mikołaj Torped, 08.07.2017, 15:42:37

Głosy PRZECIW