Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #66] Ustawa Sejmu o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim
od 04.07.2017 r. (17:48:47) do 07.07.2017 r. (17:48:47)
Treść głosowania

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim, z dnia 18 marca 2014 roku, wprowadza się następującą zmianę:
art. 5 ust. 3 (Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy. Wyłącznie obywatele, którzy przynajmniej w połowie spełnili kryterium aktywności, o którym mowa w ust. 1, mają prawo do sprawowania funkcji posła.) otrzymuje brzmienie:
"3. Wyłącznie obywatele mają prawo do sprawowania funkcji publicznych. Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy. Wyłącznie obywatele, którzy przynajmniej w połowie spełnili kryterium aktywności, o którym mowa w ust. 1, mają prawo do sprawowania funkcji posła."
art. 5 ust. 5 (Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji stwierdza namiestnik prowincji.) otrzymuje brzmienie:
"5. Książę stwierdza utratę funkcji przez osobę, która nie posiada obywatelstwa sarmackiego oraz z powodu utraty aktywności przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji z powodu utraty aktywności przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji z powodu utraty aktywności, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji z powodu utraty aktywności stwierdza namiestnik prowincji."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, 04.07.2017, 18:30:46
 2. Timan Demollari, 04.07.2017, 19:17:19
 3. Kristian Arped, 07.07.2017, 13:41:40

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. John Rasmusen, 04.07.2017, 18:41:55
 2. Thimoteus ik Hohentsolern, 04.07.2017, 19:23:40
 3. Jan Grimknur, 04.07.2017, 21:49:05
 4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 06.07.2017, 00:13:21
 5. Laurẽt Gedeon I, 06.07.2017, 14:34:33

Głosy PRZECIW

 1. Cudzoziemiec, 04.07.2017, 18:12:23
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 04.07.2017, 21:07:35
 3. Mikołaj Torped, 04.07.2017, 22:28:12