Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #65] Uchwała Sejmu — apel w sprawie wsi lennych dla Jego Książęcej Mości
od 04.07.2017 r. (17:47:03) do 07.07.2017 r. (17:47:03)
Treść głosowania

My, posłowie na Sejm Wielki,
reprezentując wolę obywateli Księstwa Sarmacji,

składamy na ręce Waszej Książęcej Mości wyrazy wdzięczności
oraz najwyższego uznania za Waszą dotychczasową służbę Państwu
i Narodowi, za pracę na rzecz dobra wspólnego całej rzeczypospolitej
sarmackiej oraz zasługi położone dla pomyślności Księstwa Sarmacji.
W związku z piętnastą rocznicą powstania Księstwa, apelujemy
o nadanie dwunastu wsi lennych
Jego Książęcej Mości Tomaszowi Ivonowi Hugonowi.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Fryderyk von Hohenzollern, 04.07.2017, 17:50:23
 2. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, 04.07.2017, 18:26:26
 3. John Rasmusen, 04.07.2017, 18:40:59
 4. Thimoteus ik Hohentsolern, 04.07.2017, 19:22:32
 5. Laurẽt Gedeon I, 04.07.2017, 19:27:13
 6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 04.07.2017, 21:07:57
 7. Konrad Jakub Arped-Friedman, 05.07.2017, 14:52:34
 8. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 06.07.2017, 00:11:50
 9. Cudzoziemiec, 06.07.2017, 05:13:08
 10. Kristian Arped, 07.07.2017, 13:41:15

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Timan Demollari, 04.07.2017, 19:16:41
  Sejm nadający urzędującemu Księciu wsie lenne? Brzmi średnio.