Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #64] Ustawa Sejmu o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim
od 17.06.2017 r. (23:13:00) do 19.06.2017 r. (20:50:20)
Treść głosowania

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim, z dnia 18 marca 2014 roku, wprowadza się następującą zmianę:
art. 5 ust. 3 (Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy. Wyłącznie obywatele, którzy przynajmniej w połowie spełnili kryterium aktywności, o którym mowa w ust. 1, mają prawo do sprawowania funkcji posła.) otrzymuje brzmienie:
"3. Wyłącznie obywatele mają prawo do sprawowania funkcji publicznych. Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy. Wyłącznie obywatele, którzy przynajmniej w połowie spełnili kryterium aktywności, o którym mowa w ust. 1, mają prawo do sprawowania funkcji posła."
art. 5 ust. 5 (Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji stwierdza namiestnik prowincji.) otrzymuje brzmienie:
"5. Książę stwierdza utratę funkcji przez osobę, która nie posiada obywatelstwa sarmackiego oraz z powodu utraty aktywności przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji z powodu utraty aktywności przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji z powodu utraty aktywności, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji z powodu utraty aktywności stwierdza namiestnik prowincji."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Tomasz Ivo Hugo, 18.06.2017, 00:03:53
  Tekst dotychczasowy (zmieniany) jest zawarty w projekcie. Poprzedni (dotychczasowy) przepis nie porusza kwestii braku udziału głosowania. Żaden błąd
 2. Fryderyk von Hohenzollern, 18.06.2017, 08:28:13
 3. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, 18.06.2017, 09:09:16
 4. Thimoteus ik Hohentsolern, 18.06.2017, 09:10:37
 5. Timan Demollari, 18.06.2017, 16:20:57
 6. Kristian Arped, 19.06.2017, 12:38:13

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. John Rasmusen, 17.06.2017, 23:38:52
 2. Laurẽt Gedeon I, 18.06.2017, 00:26:50
 3. Defloriusz Dyman Wander, 18.06.2017, 00:47:47
 4. Adam Jerzy Piastowski, 18.06.2017, 11:05:40
 5. Jan Grimknur, 18.06.2017, 12:20:05
 6. Wincenty Wałachowski, 18.06.2017, 17:53:52

Głosy PRZECIW

 1. Cudzoziemiec, 17.06.2017, 23:24:33
  Ustawa zdaje się mieć błąd. Mówi np. tylko o stwierdzaniu utraty funkcji posła przy braku aktywności, ale nie porusza kwestii braku udziału w głosowaniach. Poprzedni przepis jest szerszy, i nie budzi wątpliwości.
 2. Andrzej Fryderyk, 18.06.2017, 02:21:19