Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zamkniętym przepływie pieniądza
od 02.10.2013 r. (11:31:26) do 02.10.2013 r. (17:38:55)
Treść głosowania

Art. 1. [Przepływ pieniądza]

1. Sprzedaż pracy finansuje się z budżetu Rady Ministrów.
2. Środki z zakupu gospodarstwa prywatnego, rozwoju miejscowości, produkcji zupy oraz sprzedaży znaczków pocztowych stanowią dochód Rady Ministrów.

Art. 2. [Nowelizacje]

W Ustawie Sejmu o finansach publicznych

(1) W załączniku II (Podatki) wprowadza się następujące zmiany:

1. Pkt 2 w brzmieniu "Podatek od sprzedaży pracy płatny w wysokości 20%, gdzie 12% jest płatne na rzecz na rzecz Rady Ministrów, 8% na rzecz Księcia." przyjmuje brzmienie "Podatek od sprzedaży pracy płatny na rzecz Rady Ministrów w wysokości od 0% do 25%";

2. Skreśla się pkt 3 "Podatek od zakupu gospodarstwa prywatnego w wysokości 5% płatny na rzecz na rzecz Rady Ministrów";

3. Skreśla się pkt 4 "Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 5% płatny na rzecz Rady Ministrów";

(2) W załączniku III (Zakres podatków na rzecz prowincji) pkt 2 w brzmieniu "Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 0% do 5%," przyjmuje brzmienie "Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 0% do 15%".

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą wprowadzenia zmian w systemach informatycznych, nie później jednak niż 14 dni od dnia publikacji.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 02.10.2013, 11:32:04
  Z tym, że trzeba będzie minimalnie doprecyzować sposób ustalania podatku od sprzedaży pracy
 2. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 02.10.2013, 17:02:44
 3. Misza Korab-Kaku, 02.10.2013, 11:48:03
  Rada Ministrów podejmie mam nadzieję niezwłocznie uchwałę w sprawie stawki 0%. Kwestia czysto techniczna, by w razie powstania za dużego deficytu(a może się tak zdarzyć) móc na bieżąco reagować(bez wielkiej zmiany w skryptach). A i obliczenia przedstawiłem w debacie...
 4. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 02.10.2013, 11:50:35
 5. Karolina Aleksandra, 02.10.2013, 17:32:40

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Daniel Chojnacki, 02.10.2013, 11:45:38
 2. Mikołaj Torped, 02.10.2013, 11:54:04
  Jestem za pomysłem zamknięcia obiegu, ale to poważna decyzja, nic bez obliczeń i na szybko.