Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #59] Ustawa Sejmu o fakultatywnym odwoływaniu nieaktywnych Asesorów Trybunału Koronnego
od 28.05.2017 r. (18:19:06) do 31.05.2017 r. (18:19:06)
Treść głosowania

Art. 1.


W Ustawie Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim (Dz. P. poz. 6430), w art. 5. dodaje się ust. 7. w brzmieniu:

"Marszałek Trybunału Koronnego może stwierdzić utratę funkcji przez asesora, jeżeli asesor ten przestał być aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Jeżeli aktywność utracił Marszałek Trybunału, utratę funkcji może stwierdzić Książę."

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Daniel January von Tauer-Krak, 28.05.2017, 18:20:12
  2. Andrzej Fryderyk, 28.05.2017, 18:58:32
  3. Konrad Jakub Arped-Friedman, 28.05.2017, 19:06:22
  4. John Rasmusen, 28.05.2017, 19:36:51
  5. Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło, 28.05.2017, 21:31:29
  6. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 28.05.2017, 21:42:11
  7. Laurẽt Gedeon I, 29.05.2017, 09:46:31
  8. GdL, 29.05.2017, 16:14:14
  9. Kristian Arped, 31.05.2017, 11:08:55

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW