Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #54] Ustawa Sejmu o zniesieniu wymogu aktywności obywatelskiej wobec Radców Naczelnej Izby Architektów
od 10.04.2017 r. (21:28:25) do 13.04.2017 r. (21:28:25)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o zniesieniu wymogu aktywności obywatelskiej wobec Radców Naczelnej Izby Architektów
Art. 1.
Art. 2 ust. 2 ustawy Sejmu nr 175 o o Naczelnej Izbie Architektury z dnia 11 maja 2013 r. (Radca traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, odmowy złożenia lub niezłożenia oświadczenia określonego w art. 5 ust. 1, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, utraty statusu aktywnego obywatela, skazania lub ukarania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej albo odwołania przez Izbę. Utratę funkcji stwierdza Książę (Sekretarz Izby), w drodze postanowienia.) otrzymuje brzmienie:
Radca traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, odmowy złożenia lub niezłożenia oświadczenia określonego w art. 5 ust. 1, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania lub ukarania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej albo odwołania przez Izbę. Utratę funkcji stwierdza Książę (Sekretarz Izby), w drodze postanowienia.
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Thimoteus ik Hohentsolern, 10.04.2017, 21:31:06
  @jihymed jak widać nie uważa się na debacie :)
 2. Andrzej Fryderyk, 10.04.2017, 21:31:59
 3. Laurẽt Gedeon I, 10.04.2017, 21:37:26
 4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 10.04.2017, 21:38:18
 5. John Rasmusen, 10.04.2017, 21:43:18
 6. Tomasz Ivo Hugo, 10.04.2017, 21:45:09
 7. Konrad Jakub Arped-Friedman, 10.04.2017, 21:52:47
 8. GdL, 10.04.2017, 22:53:47
 9. Daniel January von Tauer-Krak, 11.04.2017, 14:43:04
 10. Krzysztof von Thorn-Macak, 11.04.2017, 21:27:16
  @Jihymed: Wykreślone zostaje: "utraty statusu aktywnego obywatela" :)
 11. Adam Jerzy Piastowski, 12.04.2017, 08:15:30

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, 11.04.2017, 07:25:09
  Jeżeli dobrze rozumiem, ustawa nie zostaje zmieniona... Wszystkie słowa w ustawie zmienionej są identyczne do tych które były wcześniej...

Głosy PRZECIW

 1. Michaś Elżbieta II, 11.04.2017, 01:36:48
  Sprzeciwiam sie Ustawie Bo wszystkie Slowa W ustawie zmienionej Sa identyczne do tych Ktore byly wczesniej I niczego o nas Nie ma W Konstytucji