Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o wolnej elekcji
od 02.10.2013 r. (11:26:45) do 02.10.2013 r. (17:39:02)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o wolnej elekcji

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

(1) Art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Prezes Sądu Najwyższego”;
(2) Art. 9 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku opróżnienia tronu książęcego Regent zarządza wolną elekcję.
2. Wybór Księcia jest powszechny oraz odbywa się w głosowaniu tajnym, w systemie pojedynczego głosu przechodniego.
3. Ustawa określa warunki wybieralności oraz siłę głosu przysługującą obywatelom spełniającym określone ustawą kryterium aktywności.
4. Książę obejmuje tron po złożeniu przed Narodem przysięgi na wierność Konstytucji.

(3) Art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie „W przypadku rozwiązania Sejmu Marszałek Sejmu sprawuje funkcję Regenta do czasu wyboru Marszałka przez nowo wybrany Sejm”;
(4) Art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Regent podpisuje ustawę o zmianie Konstytucji po jej uprzednim zatwierdzeniu w drodze referendum”;
(5) Skreśla się art. 18 ust. 2 pkt 3.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 02.10.2013, 11:26:54
  2. Daniel Chojnacki, 02.10.2013, 11:45:14
  3. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 02.10.2013, 11:51:21
  4. Mikołaj Torped, 02.10.2013, 11:51:35
  5. Misza Korab-Kaku, 02.10.2013, 12:16:15
  6. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 02.10.2013, 15:03:52
  7. Karolina Aleksandra, 02.10.2013, 17:32:43

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW