Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #45] Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK): Poprawka 3
od 05.03.2017 r. (04:42:14) do 08.03.2017 r. (04:42:14)
Treść głosowania

Poprawka nr 4 Rolanda Heacha-Romańskiego (zmiana art. 1 p 4. projektu):

Art. 1 pkt 4. projektu otrzymuje brzmienie: w art. 32n ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: ukarać Marszałka Trybunału Koronnego albo asesora grzywną.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Cudzoziemiec, 05.03.2017, 08:16:40
  2. John Rasmusen, 05.03.2017, 09:27:26
  3. Krzysztof von Thorn-Macak, 05.03.2017, 16:05:29
  4. Laurẽt Gedeon I, 05.03.2017, 19:27:24
  5. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 06.03.2017, 11:29:15
  6. Thimoteus ik Hohentsolern, 07.03.2017, 19:49:35

Głosy PRZECIW

  1. Andrzej Fryderyk, 05.03.2017, 05:20:40
  2. Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan, 05.03.2017, 20:48:50
  3. Piotr II Grzegorz, 07.03.2017, 18:46:28