Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #43] Ustawa o zmianie Konstytucji i Regulaminu Sejmu (TK): Poprawka 1
od 05.03.2017 r. (04:40:36) do 08.03.2017 r. (04:40:36)
Treść głosowania

Poprawka nr 1 Rolanda Heacha-Romańskiego (zmiana art. 1. p. 1. projektu):

Art. 1 pkt 1. projektu otrzymuje brzmienie: art. 32b pkt 3 "kontroluje działalność organów władzy publicznej innych niż Sejm" otrzymuje brzmienie: kontroluje działalność organów władzy publicznej innych niż organy władzy ustawodawczej i sądowniczej.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 05.03.2017, 08:15:30

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Laurẽt Gedeon I, 05.03.2017, 19:26:25
 2. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 06.03.2017, 11:28:46

Głosy PRZECIW

 1. Andrzej Fryderyk, 05.03.2017, 05:15:45
  Ta poprawka nic nie zmienia. W mojej ocenie projekt po autopoprawce jest wystarczający.
 2. Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan, 05.03.2017, 07:42:50
  To nie jest dobra poprawka bo calkowicie zmienia sens pierwotnego przepisu.
 3. John Rasmusen, 05.03.2017, 09:28:54
 4. Krzysztof von Thorn-Macak, 05.03.2017, 16:04:18
 5. Thimoteus ik Hohentsolern, 07.03.2017, 18:40:19
  Nic nie zmienia...
 6. Piotr II Grzegorz, 07.03.2017, 18:43:49