Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #38] Ustawa o dost. przepisów do sytuacji rezygnacji Kanclerza
od 16.02.2017 r. (12:59:02) do 16.02.2017 r. (18:40:06)
Treść głosowania

Art. 1.

W art. 26 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: W przypadku złożenia przez Kanclerza rezygnacji Książę niezwłocznie zarządza wybory nowego Kanclerza, który obejmuje urząd w momencie ogłoszenia wyników wyborów. Termin określony w ust. 3 rozpoczyna bieg na nowo.

Art. 2.

Art. 4 ust. 4 pkt 2 Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. ["tydzień po wyrażeniu przez Sejm wotum nieufności wobec Kanclerza"] otrzymuje brzmienie: tydzień po wyrażeniu przez Sejm wotum nieufności wobec Kanclerza, lub złożenia przez Kanclerza rezygnacji.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 16.02.2017, 13:02:08
 2. Cudzoziemiec, 16.02.2017, 13:02:24
 3. Adam Jerzy Piastowski, 16.02.2017, 13:05:56
 4. Fryderyk von Hohenzollern, 16.02.2017, 13:07:43
 5. Henryk Leszczyński, 16.02.2017, 13:24:29
 6. Tomasz Ivo Hugo, 16.02.2017, 13:24:36
 7. Piotr II Grzegorz, 16.02.2017, 13:43:27
 8. Andrzej Fryderyk, 16.02.2017, 13:49:01
 9. Sereus von Ahabejż, 16.02.2017, 14:08:27
 10. Roland Heach-Romański, 16.02.2017, 14:58:24
 11. Otto von Spee-Asketil, 16.02.2017, 15:09:35
 12. Laurẽt Gedeon I, 16.02.2017, 15:44:21
 13. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 16.02.2017, 18:15:44
 14. Guedes de Lima, 16.02.2017, 18:28:22

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW