Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach — dodanie art. 2 ust. 1 pkt x
od 22.09.2013 r. (15:04:00) do 25.09.2013 r. (15:04:00)
Treść głosowania

W art. 2 ust. 1 dodaje się pkt x w brzmieniu: „W art. 44 dodaje się pkt x w brzmieniu: «publicznie prezentowanie treści promujących nienawiść, zawierających pornografię, obscenicznych, wywołujących obrzydzenie, nawołujących do przemocy, a także drastyczną i nieuzasadnioną przemoc w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy»”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 22.09.2013, 15:26:10

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 23.09.2013, 18:33:12

Głosy PRZECIW

  1. Markus Arped, 23.09.2013, 23:27:44
  2. Mikołaj Torped, 24.09.2013, 00:36:43