Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #28] Ustawa Konstytucyjna o zmianie UK o Sejmie Wielkim
od 20.01.2017 r. (18:40:16) do 23.01.2017 r. (18:40:16)
Treść głosowania

Art. 1.
W Ustawie Konstytucyjnej o Sejmie Wielkim z dnia 27 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. art. 2 ust. 6 ("Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.") otrzymuje brzmienie: Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybierany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. art. 2 ust. 7 ("Marszałek powołuje, i odwołuje, do dwóch Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują Marszałka Sejmu podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.") otrzymuje brzmienie: Marszałek powołuje, i odwołuje, do dwóch Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują Marszałka Sejmu podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. Wicemarszałkowie Sejmu pełnią urząd do czasu odwołania ich przez Marszałka Sejmu.
3. art. 2 ust. 8 ("Kadencja Marszałka Sejmu trwa 2 miesiące. Kadencja Wicemarszałków Sejmu kończy się wraz z kadencją Marszałka Sejmu.") otrzymuje brzmienie: Marszałek Sejmu każdorazowo sprawuje swą funkcję nie dłużej niż dwa miesiące.
4. dodaje się w art. 2 ust. 9 w brzmieniu: W przypadku odwołania lub opróżnienia urzędu Marszałka Sejmu lub po upływie dwóch miesięcy od wyboru Marszałka Sejmu Marszałek-Senior przeprowadza wybór Marszałka Sejmu.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 20.01.2017, 18:43:15
 2. Fryderyk von Hohenzollern, 20.01.2017, 18:44:15
 3. Laurẽt Gedeon I, 20.01.2017, 19:42:22
 4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 20.01.2017, 20:02:22
 5. Tomasz Ivo Hugo, 20.01.2017, 20:06:28
 6. Adam Jerzy Piastowski, 20.01.2017, 20:12:11
 7. Yennefer von Witcher, 20.01.2017, 21:02:17
 8. Roland Heach-Romański, 20.01.2017, 21:05:16
 9. Otto von Spee-Asketil, 20.01.2017, 21:11:13
 10. Albert Felimi-Liderski, 20.01.2017, 21:33:10
 11. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 20.01.2017, 22:36:32
 12. Guedes de Lima, 21.01.2017, 10:15:46
 13. Irmina de Ruth y Thorn, 21.01.2017, 14:27:06
 14. Andrzej Fryderyk, 21.01.2017, 17:16:10
 15. Sereus von Ahabejż, 21.01.2017, 17:32:44

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 21.01.2017, 08:55:30
 2. Arsacjusz Arped, 21.01.2017, 20:55:27

Głosy PRZECIW