Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #27] Ustawa Konstytucyjna dot. asesorów TK
od 20.01.2017 r. (18:34:37) do 23.01.2017 r. (18:34:37)
Treść głosowania

Ustawa Konstytucyjna


Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 32j ust. 1 ("1. Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością ⅔ głosów uprawnionych do głosowania.") otrzymuje brzmienie:
"1. Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania, na czteromiesięczną kadencję z zastrzeżeniem ust. 1a."
2) w art. 32j po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:
"1a. Kadencja asesora, który orzeka w sprawie, w przypadku której rozprawa została zamknięta przed końcem jego kadencji, ulega odpowiedniemu przedłużeniu w stosunku do tej sprawy, zgodnie z terminem wymaganym przez ustawę na wydanie wyroku. Po upływie terminu na wydanie wyroku lub ponownym otwarciu rozprawy, kadencja zostaje zakończona także w stosunku do tej sprawy."
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Andrzej Fryderyk, 20.01.2017, 18:52:09
 2. Tomasz Ivo Hugo, 20.01.2017, 19:37:15
 3. Laurẽt Gedeon I, 20.01.2017, 19:41:53
 4. Adam Jerzy Piastowski, 20.01.2017, 20:11:34
 5. Albert Felimi-Liderski, 20.01.2017, 20:28:08
 6. Otto von Spee-Asketil, 20.01.2017, 21:10:29
 7. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 20.01.2017, 22:36:11
 8. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 21.01.2017, 08:52:49
 9. Sereus von Ahabejż, 21.01.2017, 17:32:54
 10. Arsacjusz Arped, 21.01.2017, 20:55:54

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 20.01.2017, 20:02:05
 2. Yennefer von Witcher, 20.01.2017, 21:02:41
 3. Roland Heach-Romański, 20.01.2017, 21:05:05
 4. Guedes de Lima, 21.01.2017, 10:15:31

Głosy PRZECIW

 1. Cudzoziemiec, 20.01.2017, 18:38:04
 2. Irmina de Ruth y Thorn, 21.01.2017, 14:26:48