Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #25] Ustawa Sejmu o zmianie niektórych ustaw
od 17.01.2017 r. (17:37:38) do 20.01.2017 r. (17:37:38)
Treść głosowania

Art. 1.
Art. 17 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku ["W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, oderwany znaczek trafia do klasera mieszkańca."] otrzymuje brzmienie: W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, jego wartość nominalna trafia na konto mieszkańca.

Art. 2
Art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 roku ["Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20, lub w ciągu ostatnich 7 dni wypowiedzi, których suma wag jest nie mniejsza niż 7. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:
1. Wagę równą 3 za wypowiedzi w formie artykułów, nieukrytych przez Prefekturę.
2. Wagę równą 1 za wypowiedzi w formie komentarzy i postów w jawnych działach Forum Centralnego.
3. Wagę równą 1/2 za wypowiedzi w formie ćwirków."] otrzymuje brzmienie: Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:
1. Wagę równą 3 za wypowiedzi w formie artykułów, nieukrytych przez Prefekturę.
2. Wagę równą 1 za wypowiedzi w formie komentarzy i postów w jawnych działach Forum Centralnego.
3. Wagę równą 1/4 za wypowiedzi w formie ćwirków.

Art. 3
Ustawa wchodzi w życie w ciągu 7 dni od ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Yennefer von Witcher, 17.01.2017, 17:39:10
 2. Tomasz Ivo Hugo, 17.01.2017, 17:45:59
 3. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 17.01.2017, 17:54:41
 4. Laurẽt Gedeon I, 17.01.2017, 17:55:22
 5. Fryderyk von Hohenzollern, 17.01.2017, 17:56:53
 6. Roland Heach-Romański, 17.01.2017, 18:08:43
 7. Guedes de Lima, 17.01.2017, 18:11:12
 8. Cudzoziemiec, 17.01.2017, 18:22:01
 9. Daniel January von Tauer-Krak, 17.01.2017, 22:32:02
  Podpisuję się pod tym co napisał tutaj Sz.P Jan Grimknur, tylko pragnę zauważyć, iż Sarmacki rynek jest zbyt mały, aby takich oszustw nie wykryć. Dlatego mimo wątpliwości popieram powyższy projekt.
 10. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 18.01.2017, 07:49:35
 11. Adam Jerzy Piastowski, 18.01.2017, 09:30:45
 12. Andrzej Fryderyk, 18.01.2017, 19:48:55
 13. Irmina de Ruth y Thorn, 20.01.2017, 13:25:35

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Albert Felimi-Liderski, 17.01.2017, 19:30:26
 2. Otto von Spee-Asketil, 17.01.2017, 21:17:02

Głosy PRZECIW

 1. Arsacjusz Arped, 17.01.2017, 17:39:21
 2. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 17.01.2017, 18:04:56
  Jestem przeciw w związku z obniżeniem wagi ćwirka co w praktyce zaostrzy już i tak wyśrubowane normy aktywności.
 3. Jan Grimknur, 17.01.2017, 20:04:08
  Oderwany znaczek winien być oderwanym i zniszczonym znaczkiem, a nie funduszem. To może prowadzić do oszustw finansowych, jak się spojrzy na wartości znaczków, to w nich są całe miliony.