Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach — poprawka do art. 2 ust. 1 pkt 1
od 22.09.2013 r. (15:03:57) do 25.09.2013 r. (15:03:57)
Treść głosowania

Art. 2 ust. 1 pkt 1 („W art. 40 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: «prezentowanie treści pornograficznych osobie nieletniej»”) otrzymuje brzmienie: „W art. 40 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: «prezentowanie treści pornograficznych osobie poniżej 15 roku życia»”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 22.09.2013, 15:25:50

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 23.09.2013, 18:32:25

Głosy PRZECIW

  1. Markus Arped, 23.09.2013, 23:26:40
  2. Mikołaj Torped, 24.09.2013, 00:36:00