Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #21] Ustawa Sejmu o przywróceniu aktywności TK
od 06.01.2017 r. (11:22:43) do 09.01.2017 r. (11:22:43)
Treść głosowania

Cytuję:
Ustawa Konstytucyjna
o przywróceniu aktywności Trybunału Koronnego

Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. w art. 32i (*) skreśla się punkt 4 i punkt 5.
 2. art. 32j ust.1 (**) otrzymuje brzmienie: Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością 4/7 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w przypadku gdy Sejm nie dokona wyboru w okresie, o którym mowa w art. 32j ust. 2 pkt 1 wyboru asesora dokonuje Książę.
 3. art. 32j ust. 2 pkt 1 (**) otrzymuje brzmienie: na 21 dni przed upływem kadencji asesora;
 4. w art. 32l. ust. 1 (***) pkt 2 zmienia się kropkę na średnik i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: w przypadku wyrażenia mu przez Sejm wotum nieufności większością 60% głosów uprawnionych do głosowania.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
________________________________

(*)Art. 32i.
Asesorem może być, kto:
 1. jest obywatelem sarmackim;
 2. ma możność sprawowania funkcji publicznych;
 3. nie jest posłem;
 4. nie kandyduje do Sejmu;
 5. nie jest obywatelem innej mikronacji ani nie
 6. sprawuje jej funkcji publicznych;
 7. nie został skazany za przestępstwo;
 8. dysponuje wiedzą prawniczą na wysokim poziomie.

(**)Art. 32j.
 1. Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością ⅔ głosów uprawnionych do głosowania.
 2. Marszałek Sejmu wszczyna postępowanie uchwałodawcze z urzędu:
  1. na 14 dni przed upływem kadencji asesora;
  2. jeżeli asesor utraci funkcję;
  3. w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w art. 32g ust. 2, w razie potrzeby.
 3. Marszałek Sejmu może zażądać od kandydata, by:
  1. wykazał, że spełnia warunki, o których mowa w art. 32i pkt 1–2;
  2. oświadczył, że spełnia warunki, o których mowa w art. 32i pkt 3–7;
  a jeżeli kandydat zaniecha tego, odrzucić jego kandydaturę.

(***) Art. 32l.
 1. Asesor traci funkcję z mocy prawa:
  1. jeżeli złoży rezygnację;
  2. jeżeli przestanie spełniać warunki, o których mowa w art. 32i.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Yennefer von Witcher, 06.01.2017, 11:27:38
 2. Daniel January von Tauer-Krak, 06.01.2017, 13:53:51
 3. Cudzoziemiec, 06.01.2017, 15:23:17
  Zdecydowanie potrzebujemy "zaworu bezpieczeństwa" na wypadki niemocy Sejmu. I nie, nie ma tu znaczenia, że Sejm nie umie podjąć decyzji. Sejm nie umie ze sobą rozmawiać, to jest problem nie tyle jego organizacji, co ludzi.
 4. Laurẽt Gedeon I, 06.01.2017, 15:57:43
 5. Roland Heach-Romański, 06.01.2017, 17:01:43
 6. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 06.01.2017, 17:23:45
 7. Henryk Leszczyński, 06.01.2017, 17:24:03
 8. Fryderyk von Hohenzollern, 06.01.2017, 20:03:28
 9. Irmina de Ruth y Thorn, 06.01.2017, 22:55:11
 10. Guedes de Lima, 07.01.2017, 08:41:13
 11. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 07.01.2017, 16:31:56
 12. Misza "JK" Korab-Kaku, 08.01.2017, 11:07:41

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Jan Grimknur, 07.01.2017, 10:08:26
  Przejrzałem debatę, trochę nie podoba mi się wykreślanie punktu piątego, ale może nie do końca rozumiem całość. Dlatego tylko wstrzymam się od głosu. I te porąbane 4/7, ale to już mi zostało wyjaśnione.

Głosy PRZECIW

 1. Arsacjusz Arped, 06.01.2017, 12:11:12
 2. Andrzej Fryderyk, 06.01.2017, 16:17:56
  Niestety, to zdecydowany krok w tył, jeśli chodzi o niezależność Trybunału Koronnego. Zdecydowane przeciw.
 3. Joanna Izabela, 06.01.2017, 16:47:38
 4. Albert Felimi-Liderski, 06.01.2017, 17:09:39
 5. Otto von Spee-Asketil, 06.01.2017, 18:08:03
 6. Sereus von Ahabejż, 06.01.2017, 19:42:32
 7. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 07.01.2017, 08:50:51
  Podtrzymuję stanowisko z debaty. Nie jest to krok w dobrą stronę.
 8. Adam Jerzy Piastowski, 08.01.2017, 13:25:08
 9. Malcher Estery Naw, 08.01.2017, 21:20:42