Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #17] Ustawa o ochronie tytułów
od 02.01.2017 r. (16:15:59) do 05.01.2017 r. (16:15:59)
Treść głosowania

Cytuję:
Art. 1.
W ustawie Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 41 ust. 1 pkt 7 ["przywłaszczanie sobie herbu albo tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego,"] otrzymuje brzmienie: przywłaszczanie sobie herbu, władztwa nad terenami Sarmacji, tytułu arystokratycznego, szlacheckiego, tytułu przynależnego Księciu Sarmacji i Królowi Baridasu, księcia-seniora Sarmacji, tytułów przynależnych każdoczesnemu namiestnikowi Prowincji lub Kraju Koronnego, tytułów nadawanych przez Księcia lub namiestnika Prowincji lub Kraju Koronnego,
 2. art. 42 ust. 1 pkt 5 ["tytułowanie osoby trzeciej nienależnym tytułem arystokratycznym lub szlacheckim;"] otrzymuje brzmienie: tytułowanie osoby trzeciej nienależnym tytułem arystokratycznym, szlacheckim lub tytułem przynależnym Księciu Sarmacji i Królowi Baridasu lub w inny sposób władcą Sarmacji lub Baridasu, księcia-seniora Sarmacji, tytułem przynależnym każdoczesnemu namiestnikowi Prowincji lub Kraju Koronnego, tytułów nadawanych przez Księcia lub namiestnika Prowincji lub Kraju Koronnego;

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan, 02.01.2017, 16:22:19
 2. Cudzoziemiec, 02.01.2017, 16:24:14
 3. Roland Heach-Romański, 02.01.2017, 16:26:26
 4. Arsacjusz Arped, 02.01.2017, 16:26:42
  Cieszę się, że Kanclerz przedstawił ten projekt. Z całego serca — za.
 5. Adam Jerzy Piastowski, 02.01.2017, 16:34:55
 6. Tomasz Ivo Hugo, 02.01.2017, 16:36:38
 7. Albert Felimi-Liderski, 02.01.2017, 16:37:56
 8. Laurẽt Gedeon I, 02.01.2017, 16:39:30
 9. Mustafa Owski, 02.01.2017, 16:41:47
 10. Daniel January von Tauer-Krak, 02.01.2017, 16:54:22
 11. Fryderyk von Hohenzollern, 02.01.2017, 17:22:25
 12. Andrzej Fryderyk, 02.01.2017, 18:01:30
 13. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 02.01.2017, 18:02:22
 14. Otto von Spee-Asketil, 02.01.2017, 18:56:03
 15. Irmina de Ruth y Thorn, 02.01.2017, 19:01:05
 16. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 02.01.2017, 19:09:55
 17. Joanna Izabela, 02.01.2017, 20:36:50
 18. Yennefer von Witcher, 02.01.2017, 20:49:22
 19. Jan Grimknur, 02.01.2017, 21:15:52
 20. Guedes de Lima, 03.01.2017, 18:35:21
 21. Sereus von Ahabejż, 03.01.2017, 20:50:51
 22. Malcher Estery Naw, 04.01.2017, 21:30:36

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW