Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #16] Poprawka nr 2 do projektu Ustawy o przywróceniu aktywności TK
od 02.01.2017 r. (16:15:56) do 05.01.2017 r. (16:15:56)
Treść głosowania

W projekcie wprowadza się następującą poprawkę:

Cytuję:
art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"art. 32j ust.1 (**) otrzymuje brzmienie: Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością 4/7 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w przypadku gdy Sejm nie dokona wyboru w okresie, o którym mowa w art. 32j ust. 2 pkt 1 wyboru asesora na dwumiesięczną kadencję dokonuje Książę. Asesorzy wybierani przez Księcia stanowią mniej niż połowę składu Trybunału ustalonego zgodnie z art. 32g ust. 2.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Tomasz Ivo Hugo, 02.01.2017, 16:36:23
 2. Daniel January von Tauer-Krak, 02.01.2017, 16:55:35
 3. Fryderyk von Hohenzollern, 02.01.2017, 17:22:11
 4. Mustafa Owski, 02.01.2017, 17:45:44
 5. Andrzej Fryderyk, 02.01.2017, 18:01:23
  Mimo planowanego głosu przeciw ustawie jest to mimo wszystko poprawka znacząco polepszająca jej brzmienie, stąd głos za.
 6. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 02.01.2017, 19:10:35

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 02.01.2017, 16:25:39
  Będę głosował przeciw ustawie niezależnie od tego jakie brzmienie otrzyma ten przepis więc wstrzymuję się.
 2. Roland Heach-Romański, 02.01.2017, 16:26:18
 3. Arsacjusz Arped, 02.01.2017, 16:28:50
 4. Albert Felimi-Liderski, 02.01.2017, 16:38:25
 5. Joanna Izabela, 02.01.2017, 20:36:25
 6. Yennefer von Witcher, 02.01.2017, 20:50:03
 7. Adam Jerzy Piastowski, 03.01.2017, 08:14:01
 8. Guedes de Lima, 03.01.2017, 18:35:14
 9. Malcher Estery Naw, 04.01.2017, 21:32:32

Głosy PRZECIW

 1. Cudzoziemiec, 02.01.2017, 16:23:59
 2. Laurẽt Gedeon I, 02.01.2017, 16:38:59
 3. Otto von Spee-Asketil, 02.01.2017, 18:55:52
 4. Jan Grimknur, 02.01.2017, 21:15:08
  Sorry, że się wtrącam bez dyskusji, ale do tego głosu przekonało mnie określenie "4/7 głosów", co jest określeniem kompletnie z dupy, czyli kompletnie nie przemyślanym, wziętym z jakiegoś systemu gdzie wcześniej było siedmiu posłów czy może dziesięciu. Może i tak było w starym akcie prawnym, ale jeśli zmieniamy, to zmieniamy po całości, a nie tylko po kawałku.
 5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 03.01.2017, 16:59:00
 6. Sereus von Ahabejż, 03.01.2017, 20:54:11
  Nie podoba mi się podtrzymanie pomysłu ostatecznego rozstrzygnięcia kandydatur przez pojedynczą osobę.