Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #15] Poprawka nr 1 do projektu Ustawy o przywróceniu aktywności TK
od 02.01.2017 r. (16:15:54) do 05.01.2017 r. (16:15:54)
Treść głosowania

W projekcie wprowadza się następującą poprawkę:

Cytuję:
art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
w art. 32i (*) skreśla się punkt 5.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Tomasz Ivo Hugo, 02.01.2017, 16:36:08
 2. Yennefer von Witcher, 02.01.2017, 20:50:31

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 02.01.2017, 16:24:01
 2. Roland Heach-Romański, 02.01.2017, 16:25:47
 3. Arsacjusz Arped, 02.01.2017, 16:28:58
 4. Albert Felimi-Liderski, 02.01.2017, 16:38:20
 5. Fryderyk von Hohenzollern, 02.01.2017, 17:21:52
 6. Mustafa Owski, 02.01.2017, 17:45:34
 7. Andrzej Fryderyk, 02.01.2017, 17:58:39
 8. Otto von Spee-Asketil, 02.01.2017, 18:55:35
 9. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 02.01.2017, 19:10:51
 10. Joanna Izabela, 02.01.2017, 20:35:30
 11. Jan Grimknur, 02.01.2017, 21:12:15
 12. Adam Jerzy Piastowski, 03.01.2017, 08:14:25
 13. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 03.01.2017, 16:59:19
 14. Guedes de Lima, 03.01.2017, 18:35:07
 15. Malcher Estery Naw, 04.01.2017, 21:32:54

Głosy PRZECIW

 1. Cudzoziemiec, 02.01.2017, 16:23:50
 2. Laurẽt Gedeon I, 02.01.2017, 16:37:25
 3. Daniel January von Tauer-Krak, 02.01.2017, 16:54:52