Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #6] Poprawka nr 1 do Ustawy o wsparciu sportu
od 19.12.2016 r. (20:36:49) do 22.12.2016 r. (20:36:49)
Treść głosowania

W art. 1 projektu, skreśla się słowa „w drodze rozporządzenia” i na końcu dodaje się zdanie „Przepis art. 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Andrzej Fryderyk, 19.12.2016, 20:46:04
  Kanclerz plecie bzdury.
 2. Joanna Izabela, 19.12.2016, 21:16:17
 3. Sereus von Ahabejż, 19.12.2016, 22:08:03
 4. Otto von Spee-Asketil, 20.12.2016, 16:52:21

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Jan Grimknur, 19.12.2016, 21:43:46
  Za dużo motania i prztyków między sobą bym poparł jedną z wersji.
 2. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 19.12.2016, 22:05:59
 3. Yennefer von Witcher, 20.12.2016, 08:17:53
 4. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 20.12.2016, 09:36:27
  Nie widzę zagrożenia, o którym mówi poseł von Thorn. Wręcz przeciwnie, uważam że dla przyszłych rządów, w których posła von Thorn nie będzie, wydanie lub zmiana nieaktualnego rozporządzenia może być problematyczna bardziej niż wydanie 'zwykłej' decyzji. Tym niemniej, wykazałbym się zwykłą złośliwością gdybym zagłosował za, gdyż to nie jest też tak, że którekolwiek z rozwiązań - czy to posła von Thorn czy to Jego Wysokości Andrzeja Fryderyka - są gorsze lub lepsze. One są po prostu różne, ale oba dopuszczalne. Dlatego wstrzymuję się.
 5. Adam Jerzy Piastowski, 20.12.2016, 10:39:45
 6. Daniel January von Tauer-Krak, 21.12.2016, 08:26:46

Głosy PRZECIW

 1. Cudzoziemiec, 19.12.2016, 20:44:58
  Poprawka wysadzająca cały projekt w kosmos. Wprowadza niepotrzebne komplikacje, krępuje RM w sposób karykaturujący to co RM składając projekt chciała zrobić. Apeluję od ODRZUCENIE TEJ POPRAWKI.
 2. Misza "JK" Korab-Kaku, 19.12.2016, 20:46:30
 3. Laurẽt Gedeon I, 19.12.2016, 21:37:51
 4. Irmina de Ruth y Thorn, 19.12.2016, 21:40:29
 5. Mustafa Owski, 19.12.2016, 22:31:54
 6. Roland Heach-Romański, 19.12.2016, 22:49:58
 7. Malcher Estery Naw, 19.12.2016, 23:36:11
 8. Guedes de Lima, 20.12.2016, 09:27:03
 9. Henryk Leszczyński, 20.12.2016, 11:21:17
 10. Fryderyk von Hohenzollern, 20.12.2016, 18:52:34