Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych
od 19.09.2013 r. (22:19:35) do 22.09.2013 r. (22:19:35)
Treść głosowania

Art. 1.

Załącznik nr II pkt 1 („Podatek od tantiemy w wysokości 21%, gdzie 7% jest płatne na rzecz na rzecz Rady Ministrów, 4% na rzecz Księcia, 6% na rzecz instytucji, 4% na rzecz miejscowości”) otrzymuje brzmienie: „Podatek od tantiemy w wysokości 15%, gdzie 4% jest płatne na rzecz na Księcia, 7% na rzecz instytucji, 4% na rzecz miejscowości”.

Art. 2.

Załącznik nr III pkt 1 („Podatek od tantiemy od 0% do 10%”) otrzymuje brzmienie: „Podatek od tantiemy od 0% do 15%”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 19.09.2013, 22:50:41
  2. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, 22.09.2013, 12:13:45
  3. Karolina Aleksandra, 22.09.2013, 18:33:03

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Markus Arped, 22.09.2013, 19:23:13
  2. Mikołaj Torped, 22.09.2013, 20:39:42

Głosy PRZECIW