Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #4] Zmiana Regulaminu
od 15.12.2016 r. (18:35:58) do 18.12.2016 r. (18:35:58)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu w sprawie zmiany Ustawy Sejmu nr 306 Regulamin Sejmu.

Art.1.
W Art.2. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 306 Regulaminu Sejmu skreśla się zdanie "Zakres ustalonego podziału obowiązków Marszałek Sejmu podaje do wiadomości publicznej w drodze obwieszczenia."
Art.2.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 15.12.2016, 19:09:57
  Przekonała mnie argumentacja Marszałka.
 2. Misza "JK" Korab-Kaku, 16.12.2016, 08:56:35
  Obligatoryjne wyznaczenia podziału obowiązków, już teraz, oki. Na obecną chwilę jestem zobligowany wydać powyższe obwieszczenie i to niezwłocznie. Parę lat temu, przepis o podziale obowiązków został wprowadzony na mój wniosek, bo to miało UŁATWIAĆ prowadzenie obrad, a nie utrudniać. Wcześniej Wicemarszałkowie zastępowali Marszałka tylko w razie nieobecności. Ja w naszym przypadku nie wydam KABARETOWYCH obwieszczeń, a nie chcę też dopuszczać się jakiś deliktów. Prędzej złożę rezygnację. Brak wicemarszałków to zaś działanie na szkodę Państwa.
 3. Tomasz Ivo Hugo, 16.12.2016, 09:17:19
 4. Guedes de Lima, 16.12.2016, 10:48:02
 5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 16.12.2016, 13:41:57
 6. Irmina de Ruth y Thorn, 16.12.2016, 20:01:14
 7. Ignacy Urban de Ruth, 18.12.2016, 17:46:27

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Andrzej Fryderyk, 15.12.2016, 20:13:10
 2. Yennefer von Witcher, 15.12.2016, 22:59:51
 3. Laurẽt Gedeon I, 15.12.2016, 23:43:19
 4. Otto von Spee-Asketil, 16.12.2016, 11:14:42
 5. Joanna Izabela, 16.12.2016, 12:04:42
 6. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 16.12.2016, 12:11:34
 7. Mustafa Owski, 16.12.2016, 12:44:37
 8. Albert Felimi-Liderski, 16.12.2016, 12:50:18
 9. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 16.12.2016, 22:06:04
 10. Jan Grimknur, 17.12.2016, 16:57:59

Głosy PRZECIW

 1. Daniel January von Tauer-Krak, 16.12.2016, 07:13:05
 2. Adam Jerzy Piastowski, 16.12.2016, 08:24:36
 3. Roland Heach-Romański, 16.12.2016, 16:52:24