Sejm Księstwa Sarmacji
[SW #3] Ustawa o OH POPRAWKA 3#
od 15.12.2016 r. (09:12:45) do 18.12.2016 r. (09:12:45)
Treść głosowania

W art. 1 pkt. 3 ppkt. 2 "Książę nadaje obywatelstwo honorowe w drodze postanowienia. Nadanie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z dniem następującym po dniu wejścia w życie postanowienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym." otrzymuje brzmienie "Książę nadaje obywatelstwo honorowe w drodze postanowienia. Nadanie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z chwilą publikacji." i w art. 1 pkt. 4 ppkt. 2 "Książę pozbawia obywatelstwa honorowego w drodze postanowienia. Pozbawienie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z dniem następującym po dniu wejścia w życie postanowienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym." otrzymuje brzmienie "Książę pozbawia obywatelstwa honorowego w drodze postanowienia. Pozbawienie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z chwilą publikacji."

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 15.12.2016, 10:27:16
 2. Yennefer von Witcher, 15.12.2016, 12:22:44
 3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 15.12.2016, 12:42:47
 4. Andrzej Fryderyk, 15.12.2016, 18:31:59
 5. Laurẽt Gedeon I, 15.12.2016, 23:44:11
 6. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 16.12.2016, 05:29:05
 7. Adam Jerzy Piastowski, 16.12.2016, 08:21:49
 8. Tomasz Ivo Hugo, 16.12.2016, 09:17:50
 9. Otto von Spee-Asketil, 16.12.2016, 11:14:03
 10. Joanna Izabela, 16.12.2016, 12:03:03
 11. Mustafa Owski, 16.12.2016, 12:44:58
 12. Albert Felimi-Liderski, 16.12.2016, 12:49:24
 13. Roland Heach-Romański, 16.12.2016, 16:52:07
 14. Irmina de Ruth y Thorn, 16.12.2016, 20:00:38
 15. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste, 16.12.2016, 22:04:30
 16. Jan Grimknur, 17.12.2016, 16:57:45

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Misza "JK" Korab-Kaku, 15.12.2016, 09:16:28
 2. Guedes de Lima, 15.12.2016, 12:49:41
 3. Daniel January von Tauer-Krak, 15.12.2016, 15:12:14

Głosy PRZECIW