Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Marszałka Sejmu
od 23.11.2016 r. (21:26:39) do 23.11.2016 r. (22:43:01)
Treść głosowania

Sejm dokonuje wyboru Wielmożnego Pana Adama Jerzego wicehrabiego Piastowskiego na funkcję Marszałka Sejmu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Henryk Wespucci, 23.11.2016, 21:35:09
  2. Cudzoziemiec, 23.11.2016, 21:35:39
  3. Jan Grimknur, 23.11.2016, 21:53:48
  4. Henryk Leszczyński, 23.11.2016, 22:39:25

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW