Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Marszałka Sejmu
od 09.11.2016 r. (09:31:22) do 11.11.2016 r. (13:55:27)
Treść głosowania

Sejm dokonuje wyboru Wielmożnego Pana Adama Jerzego wicehrabiego Piastowskiego na funkcję Marszałka Sejmu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Henryk Leszczyński, 09.11.2016, 10:09:04
  2. Cudzoziemiec, 09.11.2016, 10:11:00
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 09.11.2016, 11:39:25
  4. Henryk Wespucci, 09.11.2016, 16:13:18
  5. Jan Grimknur, 09.11.2016, 18:54:44
  6. Misza "JK" Korab-Kaku, 11.11.2016, 13:16:29

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Adam Jerzy Piastowski, 09.11.2016, 10:24:09

Głosy PRZECIW