Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna ws. połączenia Starosarmacji i Slavinii
od 03.11.2016 r. (00:57:58) do 08.11.2016 r. (00:57:58)
Treść głosowania

Ustawa Konstytucyjna o Sclavinii

Art. 1.
W art. 11 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz.P. poz. 8360 z późn. zmianami) skreśla się słowa „namiestnik Sclavinii.” oraz dokonuje się zmiany słów „Korony Księstwa Sarmacji” na słowo „Starosarmacji”.

Art. 2.
Uchyla się Ustawę Sejmu nr 138 o utworzeniu Królestwa Sclavinii z dnia 9 listopada 2011 r.

Art. 3.
1. Ustawa wchodzi w życie w 14 dni od ogłoszenia.
2. Ilekroć w innych ustawach i aktach prawnych, obok nazwy „Starosarmacja” widnieje nazwa „Królestwo Sclavinii”, „Konsulat Sclavinii”, „Sclavinia”, skreśla się ją, natomiast jeśli nazwa „Królestwo Sclavinii”, „Konsulat Sclavinii”, „Sclavinia” występuje samodzielnie zmienia się ją na nazwę „Starosarmacja”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Henryk Leszczyński, 03.11.2016, 00:58:09
 2. Cudzoziemiec, 03.11.2016, 06:54:05
  Ale poprawki w projekcie głosowanym nie uwzględniłeś.
 3. Henryk Wespucci, 03.11.2016, 17:00:16
  Jeśli Sclavinia i Starosarmacja wyraziły taką chęć, jeśli zostało zrobione wszystko by uniknąć fuzji... To czemu mamy stawać na przeszkodzie?
 4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 03.11.2016, 20:09:21
 5. Misza "JK" Korab-Kaku, 03.11.2016, 20:14:16
 6. Adam Jerzy Piastowski, 03.11.2016, 21:15:32
  Korzyści wynikające z połączenia się obu prowincji, mogą zostać odpowiednio wykorzystane dla przyszłości KS. W chwili obecnej to dobre wyjście ratujące przede wszystkim Konsulat Sclavinii od całkowitej zagłady aktywności. Uważam, że projekt ustawy pozwala zachować Sclavinii odrębność i pewną formę autonomii, mam też nadzieję, że przykład ten przyczyni się do zwiększenia aktywności w pozostałych prowincjach. Sclavińczykom życzę szybkiego powrotu do aktywności i chęci do działania, żebyście sami mogli stanowić o swojej przyszłości.
 7. Jan Grimknur, 03.11.2016, 21:38:31
  Jestem jak najbardziej za. Widziałem kilka głosów na forum przeciwnych, ale zakładam, że dla dobra większości połączenie jest naprawdę istotne. Wszystko dla zwiększenia aktywności.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW