Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór asesora [Defloriusz Wander]
od 28.10.2016 r. (23:29:10) do 31.10.2016 r. (23:29:10)
Treść głosowania

Sejm wybiera Jego Książęcą Wysokość Defloriusza Dymana Wandera [A0041] na funkcję asesora Trybunału Koronnego na czteromiesięczną kadencję.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Henryk Leszczyński, 28.10.2016, 23:30:04
  2. Cudzoziemiec, 29.10.2016, 06:54:44
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 29.10.2016, 11:59:39
  4. Henryk Wespucci, 29.10.2016, 12:21:42
  5. Adam Jerzy Piastowski, 29.10.2016, 13:14:10
  6. Misza "JK" Korab-Kaku, 31.10.2016, 15:14:47

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW