Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o złagodzeniu przepisów dot. aktywności
od 28.10.2016 r. (22:32:24) do 31.10.2016 r. (22:32:24)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o złagodzeniu przepisów dot. aktywności


Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim, z dnia 18 marca 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20, lub w ciągu ostatnich 7 dni wypowiedzi, których suma wag jest nie mniejsza niż 7. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:
Wagę równą 3 za wypowiedzi w formie artykułów, nieukrytych przez Prefekturę.
Wagę równą 1 za wypowiedzi w formie komentarzy i postów w jawnych działach Forum Centralnego.
Wagę równą 1/2 za wypowiedzi w formie ćwirków.
art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy. Wyłącznie obywatele, którzy przynajmniej w połowie spełnili kryterium aktywności, o którym mowa w ust. 1, mają prawo do sprawowania funkcji posła.
art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Samorządy mają prawo ustalać kryterium aktywności uprawniające do sprawowania funkcji publicznych w tych samorządach."
art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji stwierdza namiestnik prowincji."

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą implementacji przez NIA, jednakże nie wcześniej niż w dniu 13 listopada i nie później niż w dniu 15 listopada.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Henryk Leszczyński, 28.10.2016, 22:33:38
  2. Cudzoziemiec, 29.10.2016, 06:54:30
  3. Henryk Wespucci, 29.10.2016, 12:22:11
  4. Adam Jerzy Piastowski, 29.10.2016, 13:17:22
  5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 29.10.2016, 18:02:24

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW