Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie Konstytucji [kadencyjność]
od 10.09.2013 r. (20:40:37) do 13.09.2013 r. (20:40:37)
Treść głosowania

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 7. dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Książę jest wybierany na okres dziewięciu miesięcy, może sprawować urząd przez nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje."
2. W art. 8 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „[Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek…] zakończenia kadencji”;
3. W art. 8 ust. 2 dodaje się odesłanie do pkt 4.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 10.09.2013, 22:45:26
    Apeluje o nie blokowanie Referendum.
  2. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 12.09.2013, 00:00:35

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Daniel Chojnacki, 11.09.2013, 01:07:56
  2. Mikołaj Torped, 11.09.2013, 21:02:54
  3. Markus Arped, 13.09.2013, 07:16:30