Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych - poprawka 2
od 24.10.2016 r. (22:07:59) do 26.10.2016 r. (21:44:52)
Treść głosowania

W art.1. dodaje się ust.X. w brzmieniu "W art.1. skreśla się ust.5. w brzmieniu "Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 60 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1, lub jego część, nie mniejszą niż jedną trzecią, a także, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 30 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 2, jeśli mieszkaniec zawiadomił Kanclerza o urlopie zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim."

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Cudzoziemiec, 24.10.2016, 22:13:57
  2. Henryk Wespucci, 24.10.2016, 22:15:30
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 25.10.2016, 07:10:40
  4. Misza "JK" Korab-Kaku, 25.10.2016, 09:06:53
  5. Adam Jerzy Piastowski, 25.10.2016, 09:31:05
  6. Henryk Leszczyński, 26.10.2016, 21:44:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Jan Grimknur, 25.10.2016, 21:15:55

Głosy PRZECIW