Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych - poprawka 1
od 24.10.2016 r. (22:07:09) do 26.10.2016 r. (21:44:45)
Treść głosowania

W Artykule 1:
1. Ust.1. przyjmuje brzmienie "Art. 1. ust. 1. w brzmieniu "Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i prowincji — na rachunek Rady Ministrów pobiera się pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2." przyjmuje brzmienie "Każdego pierwszego dnia miesiąca ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych — na rachunek Rady Ministrów pobiera się pobiera się podatek w wysokości 6% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2."
2. Ust.2. przyjmuje brzmienie "Art.1.ust.2 w brzmieniu "Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,1% w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni." przyjmuje brzmienie "Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 2.9% w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni, lub prowincji."
3. Ust.4. zmienia się słowo "dziennego" na "miesięcznego".

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza "JK" Korab-Kaku, 25.10.2016, 09:06:38

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Cudzoziemiec, 24.10.2016, 22:13:47
    Poki co wstrz. rozwazam wciaz.
  2. Henryk Wespucci, 24.10.2016, 22:14:32
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 25.10.2016, 07:10:31
  4. Adam Jerzy Piastowski, 25.10.2016, 10:32:03

Głosy PRZECIW

  1. Jan Grimknur, 25.10.2016, 21:14:45
    Nie wiem czy dobrze czytam, ale wszędzie jest o podniesieniu podatków, więc jestem z automatu przeciwnym.