Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Marszałka Sejmu
od 15.10.2016 r. (20:28:38) do 16.10.2016 r. (18:07:42)
Treść głosowania

Sejm dokonuje wyboru Jaśnie Oświecongo Henryka diuka Leszczyńskiego na funkcję Marszałka Sejmu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Henryk Wespucci, 15.10.2016, 20:34:04
  2. Jan Grimknur, 15.10.2016, 20:35:27
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 15.10.2016, 20:38:25
  4. Cudzoziemiec, 15.10.2016, 20:50:15
  5. Misza "JK" Korab-Kaku, 15.10.2016, 22:34:54
  6. Adam Jerzy Piastowski, 16.10.2016, 11:39:08

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Henryk Leszczyński, 16.10.2016, 00:27:12

Głosy PRZECIW