Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o przeniesieniu instytucji pod zarząd Rady Ministrów
od 09.10.2016 r. (15:21:24) do 11.10.2016 r. (18:47:27)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o przeniesieniu instytucji pod zarząd Rady Ministrów

Art. 1.
Oddaje się pod zarząd Rady Ministrów następujące instytucje:
 1. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej (SOBOS),
 2. Pocztę Baridajską (PB),
 3. Instytut Edukacji Sarmackiej (IES),
 4. Galerię Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” (GQ),
 5. Grodziską Agencję Prasową (GAP).
 6. Dział Wniosków Instytucji i Obywateli (WIO).
Art. 2.
 1. Osoby kierujące i administrujące instytucjami, o których mowa w art. 1, przed wejściem w życie ustawy, stają się pracownikami Korpusu Administracji Rządowej i pozostają kierownikami lub administratorami właściwych instytucji.
 2. Osoby zatrudnione w instytucjach, o których mowa w art. 1, przed wejściem w życie ustawy, stają się pracownikami Korpusu Administracji Rządowej zatrudnionymi we właściwych instytucjach.
 3. Korpus Administracji Rządowej, w drodze rozporządzenia, powołuje i określa zasady jego funkcjonowania Kanclerz lub minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Art. 3.
 1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
 2. Uchyla się Ustawę Sejmu nr 259 o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk z dnia 2 września 2015 roku.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 09.10.2016, 15:33:30
  Poseł Wespucci, jako osoba pozostająca poza RM nie ma pojęcia jak RM działa. Ba! Swoją wypowiedzią pokazuje, że nie zapoznał się ani z treścią ustawy, ani z uzasadnieniem i dyskusją pod nią. Szkoda.
 2. Misza "JK" Korab-Kaku, 09.10.2016, 18:44:33
 3. Jan Grimknur, 09.10.2016, 17:23:28
 4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 09.10.2016, 21:12:16
 5. Henryk Leszczyński, 09.10.2016, 21:44:03

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Adam Jerzy Piastowski, 11.10.2016, 10:37:38
  Nie do końca przekonują mnie argumenty użyte podczas debaty w Sejmie.

Głosy PRZECIW

 1. Henryk Wespucci, 09.10.2016, 15:52:41