Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie ustawy o Naczelnej Izbie Architektury
od 02.10.2016 r. (15:53:16) do 04.10.2016 r. (09:34:40)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ....
o zmianie ustawy o Naczelnej Izbie Architektury
Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 175 o Naczelnej Izbie Architektury z dnia 11 maja 2013 roku w art. 1 dodaje się, po ustępie 1., ustęp 2 w brzmieniu „Naczelna Izba Architektury zarządza Instytutem Magazynowania Grafik.” Kolejność dalszych ustępów zmienia się odpowiednio.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Cudzoziemiec, 02.10.2016, 16:43:14
  2. Misza "JK" Korab-Kaku, 02.10.2016, 17:14:47
  3. Henryk Wespucci, 02.10.2016, 17:31:27
  4. Adam Jerzy Piastowski, 02.10.2016, 19:02:23
  5. Henryk Leszczyński, 02.10.2016, 20:35:04
  6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 03.10.2016, 07:17:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW