Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych
od 23.09.2016 r. (17:47:41) do 25.09.2016 r. (15:09:21)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o nowelizacji ustawy o finansach publicznych
Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku, w artykule 8a dodaje się:
  1. ust. 4 w brzmieniu: "Subwencja może zostać nieprzyznana, jeśli w wyniku kontroli ministra właściwego do zarządzania finansami publicznymi, stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi finansami samorządu."
  2. ust. 5 w brzmieniu: "Subwencji nie przyznaje się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż pięciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3."
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 23.09.2016, 17:47:57
  2. Yennefer von Witcher, 23.09.2016, 19:21:56
  3. Orjon von Thorn-Surma, 23.09.2016, 22:19:42
  4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 24.09.2016, 18:13:54

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW