Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji
od 25.08.2016 r. (23:10:35) do 26.08.2016 r. (18:29:34)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji


Art. 1.


Art. 20 ust. 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, bezwzględną większością głosów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.”) otrzymuje brzmienie: „Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.”.

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Yennefer von Witcher, 26.08.2016, 08:54:45
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 26.08.2016, 09:38:26
  3. Orjon Surma, 26.08.2016, 09:48:23
  4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 26.08.2016, 12:28:56

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW