Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu — Prawo komunikacyjne: poprawka 2
od 17.08.2016 r. (14:13:54) do 20.08.2016 r. (14:13:54)
Treść głosowania

W art. 2 ust. 2 zamienia się kropkę na średnik i dostaje się ust. 3 o następującej treści: „z zastrzeżeniem możliwych wyjątków indywidualnych, posiada możliwą do odczytywana przez każdego aktywnego obywatela sarmackiego, bez szczególnych warunków innych niż wymogi techniczne właściwe środkowi komunikacji, historię zamieszczanych w nim wypowiedzi, której autentyczność i spójność jest zapewniona przez zarządcę technicznego danego środka komunikacji, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Kristian Arped, 17.08.2016, 14:22:15
  2. Orjon von Thorn-Surma, 20.08.2016, 07:10:58

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Siergiusz Asketil, 17.08.2016, 14:34:12
  2. Yennefer von Witcher, 17.08.2016, 15:42:41

Głosy PRZECIW

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 19.08.2016, 23:06:05