Sejm Księstwa Sarmacji
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków pocztowych
od 16.08.2016 r. (14:16:45) do 19.08.2016 r. (14:16:45)
Treść głosowania

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 września 2015 r. o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie normuje tryb i zasady emisji oraz sprzedaży znaczków pocztowych.

§ 2. 1. Nakład znaczka pocztowego, zwanego dalej „znaczkiem”, jest uzależniony od nominału i wynosi nie więcej niż:
1) 400 sztuk, jeśli nominał jest mniejszy niż 1000 libertów;
2) 150 sztuk, jeśli nominał wynosi od 1000 libertów do 4999 libertów;
3) 80 sztuk, jeśli nominał wynosi od 5000 libertów do 9999 libertów;
4) 15 sztuk, jeśli nominał jest wynosi od 10000 libertów do 20000 libertów;
5) 10 sztuk w pozostałych przypadkach.

2. Limit sprzedaży danego znaczka na jednego mieszkańca wynosi:
1) 3 sztuki, jeśli nakład wynosi co najmniej 40 sztuk;
2) 2 sztuki, jeśli nakład wynosi od 25 sztuk do 39 sztuk;
3) sztukę, jeśli nakład wynosi do 24 sztuk.

§ 3. ​1. ​Wniosek o emisję znaczka jest składany we właściwym dziale na Forum Centralnym.

2. Każdy wniosek o emisję znaczka zawiera:
1) wzór znaczka pocztowego;
2) nakład;
3) nominał;
4) datę emisji.

3. Szef Sarmackiego Urzędu Społeczno­-Pocztowo-­Edukacyjnego Napędzania Statystyk, zwany dalej „Szefem Urzędu”, rozpatruje wniosek o emisję znaczka w ciągu 7 dni.

4. Postanowienie o emisji znaczka, wydawane przez Szefa Urzędu, zawiera informacje określone w § 3 ust. 2.

5. W ciągu miesiąca kalendarzowego odbywają się nie więcej niż trzy emisje znaczka.

§ 4​. Sprzedaż znaczków odbywa się za pomocą systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.

§ 5. ​Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 16.08.2016, 14:42:52
  2. Arsacjusz Arped, 16.08.2016, 20:06:38
  3. Siergiusz Asketil, 16.08.2016, 23:43:39
  4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 17.08.2016, 08:06:07
  5. Kristian Arped, 17.08.2016, 14:22:46

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Yennefer von Witcher, 16.08.2016, 21:36:33
    To nie jest dobra ustawa. Nie zgodzę się aby były takie limity. Są one zbyt niskie poza tym limit nie powinien być uzależniony od ceny znaczka!