Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie ustawy o finansach publicznych
od 16.08.2016 r. (14:01:16) do 19.08.2016 r. (14:01:16)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
o zmianie ustawy o finansach publicznych


Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku w art. 9 dodaje się ust. 6 o brzmieniu „Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 400 000 lt.”
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 16.08.2016, 22:49:51
  2. Siergiusz Asketil, 16.08.2016, 23:43:58
  3. Arsacjusz Arped, 17.08.2016, 12:51:44
  4. Kristian Arped, 17.08.2016, 14:23:00

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Yennefer von Witcher, 16.08.2016, 21:36:51

Głosy PRZECIW