Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o wolnej elekcji [poprawka JKW Helwetyka]
od 10.09.2013 r. (20:27:13) do 13.09.2013 r. (20:27:13)
Treść głosowania

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1) Art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Prezes Sądu Najwyższego”*;
2) Art. 9 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku opróżnienia tronu książęcego Regent** zarządza wolną elekcję.
2. Wybór Księcia jest powszechny oraz odbywa się w głosowaniu tajnym, w systemie pojedynczego głosu przechodniego.
3. Ustawa określa warunki wybieralności*** oraz siłę głosu przysługującą obywatelom spełniającym określone ustawą kryterium aktywności****.
4. Książę obejmuje tron po złożeniu przed Narodem przysięgi na wierność Konstytucji.

3) Art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie „W przypadku rozwiązania Sejmu Marszałek Sejmu sprawuje funkcję Regenta do czasu wyboru Marszałka przez nowo wybrany Sejm”**;
4) Art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Regent podpisuje***** ustawę o zmianie Konstytucji po jej uprzednim zatwierdzeniu w drodze referendum”;
5) Skreśla się art. 18 ust. 2 pkt 3.
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 10.09.2013, 22:44:59
  2. Daniel Chojnacki, 11.09.2013, 01:08:34
  3. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 11.09.2013, 11:43:03
  4. Mikołaj Torped, 11.09.2013, 17:37:47
  5. Karolina Aleksandra, 11.09.2013, 20:43:33
  6. Markus Arped, 13.09.2013, 07:15:40

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW