Sejm Księstwa Sarmacji
Rozporządzenie Kanclerza w sprawie zmiany rozporządzenia o referendach konsultacyjnych
od 11.08.2016 r. (17:32:24) do 14.08.2016 r. (17:32:24)
Treść głosowania

Rozporządzenie Kanclerza
z dnia …
w sprawie zmiany Rozporządzenia o referendach konsultacyjnychArt. 1.
W Rozporządzeniu Kanclerza o referendach konsultacyjnych z dnia 22 sierpnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 2 ust. 2 („Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00.”) otrzymuje brzmienie „Głosowanie trwa od 48 do 72 godzin i obejmuje jeden dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.”,
2. w art. 2 skreśla się ust. 3 („Kanclerz, zarządzając referendum konsultacyjne, jest obowiązany w sposób szczególny poinformować obywateli o jego terminie i przedmiocie, w szczególności za pośrednictwem prasy, ogłoszenia na Forum Centralnym oraz komunikatu na Facebooku.”),
3. w art. 3 skreśla się ust. 2 („Obywatel może zmienić oddany głos do chwili zakończenia terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania.”).

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Arsacjusz Arped, 13.08.2016, 13:05:18
  2. Kristian Arped, 13.08.2016, 18:25:58
  3. Siergiusz Asketil, 13.08.2016, 18:26:31
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 13.08.2016, 20:34:42

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 13.08.2016, 17:53:08

Głosy PRZECIW

  1. Yennefer von Witcher, 13.08.2016, 10:56:34