Sejm Księstwa Sarmacji
Rozporządzenie Księcia o liczebności Trybunału Koronnego
od 07.08.2016 r. (18:03:09) do 08.08.2016 r. (16:40:49)
Treść głosowania

Rozporządzenie Księcia
o liczebności Trybunału Koronnego
[/center]

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z 22 kwietnia 2014 roku zarządzam, jak nastepuje:

Art. 1.
Określa się, że Trybunał Koronny liczył będzie 5 asesorów.
Art. 2.
  1. Traci moc Rozporządzenie Księcia o liczebności Trybunału Koronnego z dnia 21 maja 2016 r.
  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Yennefer von Witcher, 07.08.2016, 18:04:08
  2. Kristian Arped, 07.08.2016, 18:04:24
  3. Siergiusz Asketil, 07.08.2016, 18:29:54
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 07.08.2016, 18:38:49
  5. Arsacjusz Arped, 07.08.2016, 19:15:10
  6. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 07.08.2016, 21:12:11

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW