Sejm Księstwa Sarmacji
Rozporządzenie Księcia o liczebności Trybunału Koronnego
od 07.08.2016 r. (17:59:24) do 07.08.2016 r. (18:01:16)
Treść głosowania

Rozporządzenie Księcia
o liczebności Trybunału Koronnego

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z 22 kwietnia 2014 roku zarządzam, jak nastepuje:

Art. 1.
Określa się, że Trybunał Koronny liczył będzie 5 asesorów.

Art. 2.
  1. Traci moc Rozporządzenie Księcia o liczebności Trybunału Koronnego z dnia 21 maja 2016 r.
  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW