Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie Ordynacji wyborczej
od 07.08.2016 r. (17:56:55) do 08.08.2016 r. (16:40:45)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ordynacji wyborczej
z dnia xx sierpnia 2016 r.
Art. 1.

Art. 8 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. („Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile: (1) 6, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, (2) 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 5 wsi lennych, (3) 8, jeżeli w tym okresie otrzymał od 6 do 8 wsi lennych, (4) 9, jeżeli w tym okresie otrzymał od 9 do 11 wsi lennych, (5) 10, jeżeli w tym okresie otrzymał od 12 do 14 wsi lennych, (6) 11, jeżeli w tym okresie otrzymał od 15 do 17 wsi lennych, (7) 12, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 18 wsi lennych lub jest Księciem”) otrzymuje brzmienie: „Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile: (1) 10, jeżeli jest księciem-seniorem lub Księciem, (2) 8, jeżeli posiada tytuł arystokratyczny, (3) 6, jeżeli posiada tytuł szlachecki, (4) 4, jeżeli nie posiada żadnego tytułu”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Siergiusz Asketil, 07.08.2016, 18:00:24
  2. Kristian Arped, 07.08.2016, 18:01:42
  3. Arsacjusz Arped, 07.08.2016, 19:15:45
  4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 07.08.2016, 21:12:31

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Yennefer von Witcher, 07.08.2016, 18:05:18
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 07.08.2016, 22:55:08

Głosy PRZECIW