Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie ustawy o SUSPENS
od 07.08.2016 r. (17:53:33) do 08.08.2016 r. (16:40:39)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
o zmianie ustawy o SUSPENS

Art. 1. W ustawie Sejmu nr 259 z dnia 2 września 2015 r. o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk w art. 9 ust. 4 („Każdemu z członków Rady Ministrów, Marszałkowi i Wicemarszałkom Sejmu oraz przedstawicielom prowincji przysługuje prawo do publikacji w GAP z zachowaniem standardów, o których mowa w ust. 3.”) otrzymuje brzmienie: „Każdemu z członków Rady Ministrów, Marszałkowi i Wicemarszałkom Sejmu, radcom Naczelnej Izby Architektury oraz przedstawicielom Dworu Książęcego i prowincji przysługuje prawo do publikacji w GAP z zachowaniem standardów, o których mowa w ust. 3.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Yennefer von Witcher, 07.08.2016, 17:56:09
  2. Siergiusz Asketil, 07.08.2016, 18:00:29
  3. Kristian Arped, 07.08.2016, 18:01:33
  4. Arsacjusz Arped, 07.08.2016, 19:15:35
  5. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 07.08.2016, 21:12:52
  6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 07.08.2016, 22:55:26

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW