Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie ustawy o SUSPENS i ustawy o finansach publicznych
od 02.08.2016 r. (21:38:20) do 05.08.2016 r. (18:13:15)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ....
o zmianie ustawy o SUSPENS i ustawy o finansach publicznych
z dnia xx sierpnia 2016 r.
Art. 1.

W art. 6 Ustawy Sejmu nr 259 o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk z dnia 2 września 2015 r. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Na wniosek zainteresowanej prowincji, właściciela instytucji lub osoby prywatnej, w porozumieniu z Szefem SUSPENS i za zgodą Kanclerza, możliwa jest emisja, z której dochód sfinansuje działalność wnioskującej prowincji, instytucji lub inicjatywy”.
Art. 2.

Art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. („Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią dochód Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie: „Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony”.
Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Yennefer von Witcher, 02.08.2016, 21:40:42
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 02.08.2016, 21:44:45
  3. Kristian Arped, 03.08.2016, 22:46:20
  4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 04.08.2016, 12:58:44

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Siergiusz Asketil, 03.08.2016, 11:36:02
  2. Arsacjusz Arped, 03.08.2016, 13:50:51

Głosy PRZECIW